Mapy – informacje o ich rodzajach

Mapy towarzyszą człowiekowi od wieków – już od bardzo dawna ludzie zapisują lokalizacje różnych obiektów, rysując drogi, dzięki którym można się do nich dostać. Na takich mapach zawsze zaznaczano najważniejsze cechy terenu i najistotniejsze elementy – aby z łatwością można było rozpoznać gdzie co jest. Niektórzy zastanawiają się jednak, czy jest to już koniec tradycyjnych map – kto bowiem ich jeszcze używa? Oczywiście, podane we wstępie pytanie jest bardzo podchwytliwe – map bowiem nadal używamy wszyscy.

Zmieniły się tylko rodzaje tych używanych przez nas map – miejsce papierowych zajęły bowiem cyfrowe. Nie oznacza to jednak wcale, że papierowe mapy przestały być potrzebne i zaprzestano ich produkcji. Gdy bowiem z jakiegoś powodu GPS nie działa, a przez brak połączenia z internetem nie udaje się sprawdzić potrzebnej nam trasy w sieci, z pomocą przychodzą właśnie mapy papierowe – dlatego też większość osób zawsze zabiera je ze sobą w jakąś ważną podróż. Stanowią zabezpieczenie na wypadek awarii sprzętu i okazują się wówczas nieocenione. Są zatem w tym momencie pewnym koniecznym zamiennikiem – i jako takie cały czas są chętnie kupowane. Nie ma jednak co ukrywać, że zdecydowanie większość podróżujących wybiera teraz cyfrowe mapy – ułatwiają bowiem poruszanie się po drodze, dostosowując pokazywaną trasę do postępów podróży. W ten sposób kierowca nie musi co chwilę szukać sam siebie na mapie – GPS robi to za niego i pokazuje, gdzie należy dalej jechać. Istnieją jednakże i inne typy map – mapy geodezyjne. One również nie odchodzą w zapomnienie, a jedynie ulegają unowocześnieniu – jak wszystko we współczesnym świecie. W naszym życiu bardzo dużą rolę odgrywają mapy geodezyjne, bowiem są koniecznością na przykład w sytuacji, gdy chcemy wybudować jakąś nieruchomość. Przecież wszystko to wymaga sporządzenia odpowiedniego planu – a plan ten musi być odpowiednio umiejscowiony w terenie! Jakie mapy geodezyjne wyróżniamy? Są trzy główne ich rodzaje.

Pierwszą grupę reprezentuje mapa zasadnicza. Czym jest? To taki rodzaj mapy, w której przede wszystkim określone zostały granice działki, jak również zaznaczone te media, jakie w danej chwili znajdują się w miejscu budowy. Drugim rodzajem map geodezyjnych są mapy do celów projektowych – to takie mapy, które stanowią nieodłączny element projektu zagospodarowania działki – bez takiej mapy nie otrzyma się na pewno zgody na budowę. Dlatego też jest jedną z najważniejszych, z punktu widzenia inwestorów. Kiedy jednak nasza budowa dojdzie już do skutku i zakończy się, konieczne jest dokonanie kolejnych pomiarów i sporządzenie jeszcze jednej mapy. To trzeci rodzaj map geodezyjnych – mapa inwentaryzacyjna. Pokazuje ona efekty dokonanej budowy i prowadzonych plac budowlanych.