Wznowienie znaków granicznych – czyli o najpopularniejszej usłudze geodezyjnej

Niewątpliwie geodezja jest taką dziedziną, która wpływa na życie ludzi i która jest nam bardzo potrzebna – pracownicy tego sektora wykonują bowiem bardzo ważną pracę. Niektóre usługi, jakie świadczą geodeci, są bardziej popularne, a inne mniej. Niewątpliwie jedną z najpopularniejszych jest wznowienie znaków granicznych działki. Jak wygląda taka procedura? Może niniejszy artykuł wyjaśni całe zamieszanie.

PUNKTY GRANICZNE A ZNAKI GRANICZNE

Punkty graniczne, a znaki graniczne to nie to samo. Wskazuje na to już sama nazwa, ale warto dodatkowo wyjaśnić na czym polega różnica. Otóż, punkty graniczne określają przebieg granicy nieruchomości – to punkty załamania granicy. A zatem można o nich mówić za każdym razem, gdy granica działki ulega załamaniu i zakrzywieniu. Najczęściej działki mają kształt prostokąta – a zatem posiadają 4 punkty graniczne. Zdarza się jednakże, że kształt danego terenu nie jest równy – takich punktów może być zatem więcej, na przykład 5. Znaki graniczne to coś zupełnie innego – to po prostu znak, wykonany z trwałego materiału, który w owym punkcie granicznym zostaje ustawiony. Wszystko po to, aby owe punkty zaznaczyć w terenie. Znaki takie podlegają ochronie – to one wskazują bowiem, gdzie jakaś działka się zaczyna i kończy. Nie można ich usuwać, ani niszczyć. Nie można nawet ich przesunąć, ani naruszyć – wszystko to może bowiem mieć swoje konsekwencje karne.

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W życiu zdarzają się różne sytuacje – być może mamy okropnego sąsiada, któremu nie ufamy i który (jak podejrzewamy) mógł przesunąć znak graniczny o metr lub dwa. A może chodzi o tereny otrzymane w spadku – i chcemy się dowiedzieć, gdzie realnie przebiega ich granica. Może sami mamy wątpliwości, czy teren został zaznaczony prawidłowo – a przecież do nas należy! Podobne sytuacje są często powodem wznowienia znaków granicznych. Mogą do tego doprowadzić różne rzeczy, ale efekt jest ten sam – nowe znaki zostają ustawione w miejscach zakończenia jednej działki i rozpoczęcia drugiej. Praca geodety nie pozostawia już wątpliwości co do prawidłowości oddzielenia podobnych terytoriów. Jest to całkowicie niezbędne, gdy pragniemy ogrodzić nieruchomość – przecież jest to bardzo trwałe oddzielenie, którego nie chcielibyśmy za jakiś czas zmieniać, a poszkodowany sąsiad mógłby dociekać swych praw przed sądem. Kto pragnie wznowić granice działki, musi zgłosić chęć dokonania takiej czynności odpowiedniej firmie geodezyjnej. Geodeta najpierw zgłasza sprawę do PODGiK, a następnie dokonuje wszystkich pomiarów, opierając się na istniejącej dokumentacji. Właściciele działek granicznych zostają zawsze poinformowani o wynikach przeprowadzonych działań i o ustawieniu znaków granicznych we właściwych miejscach. Strony zawiadamiane są pisemnie. Zarówno postępy, jak i wyniki wszystkich prac są dokładnie odnotowywane – w ten sposób powstają zatem przydatne w przyszłości protokoły. Jeśli toczy się jakiś spór – bądź też zaczyna się toczyć po dokonanych pomiarach – geodeta informuje daną stronę sporu, że może ona z takiego, a takiego powodu wystąpić do sądu. I że jego pomiary mogą być dowodem w danej sprawie.