Czym jest teledetekcja?

W ofertach firm geodezyjnych bardzo często możemy spotkać się z pojęciem teledetekcji. Jest to jedna z najważniejszych usług geodezyjnych, którą z powodzeniem można postawić obok tak istotnych prac jak pomiarów podstawowych, redakcji map oraz fotometrii. Dzięki deregulacji zawodu geodety jaka nastąpiła w ostatnich latach możliwość wykonywania takich usług została otwarta dla znacznie szerszego grona specjalistów. Warto w takim razie dowiedzieć się, co tak w ogóle kryje się pod pojęciem teledetekcji. Podstawowa wiedza na ten temat może być niezwykle istotna dla każdego z nas.

Dzięki niej będziemy wiedzieli, w jaki sposób wykonuje się tego typu prace i w jakich w ogóle sytuacjach są one potrzebne. Istnieje wiele sposobów na definiowanie teledetekcji. Główną istotną takich prac jest badanie określonych obiektów bez konieczności kontaktu fizycznego – można zatem powiedzieć, że dziedzina ta skupia się po prostu pozyskiwaniem informacji na temat wybranych przedmiotów. Kolejnym stałym elementem definicji teledetekcji jest to, że w roli nośnika informacji występuje tutaj promieniowanie elektromagnetyczne. Poznanie wybranego przedmiotu jest możliwe dzięki interpretacji zachowania takiego promieniowania w określonych warunkach. W niektórych przypadkach, choć na znacznie mniejszą skalę, mogą tu być wykorzystywane również inne nośniki informacji, takie jak fale dźwiękowe. Taki nośnik informacji w przypadku teledetekcji może mieć dwojaki charakter. Pole elektromagnetycznie może być z jednej strony odbijane przez dany obiekt w kierunku, z którego zostało ono wcześniej wysłane. Równocześnie jednak teledetekcja może także pozyskiwać informacje z obiektu, który sam emituje takie promieniowanie. Teledetekcja zajmują zatem bardzo istotne miejsce wśród innych dziedzin nauki. Nierzadko jest ona stawiana zaraz obok fotogrametrii. Do innych, blisko z nią spokrewnionych dziedzin należy również optyka czy nawet grafika komputerowa. Warto powiedzieć jeszcze o tym, w jaki sposób są tutaj pozyskiwane dane teledetekcyjne. Obecnie wyróżnia się metody teledetekcyjne aktywne oraz pasywne. Podział taki przebiega na podstawie tego, czy badany obiekt sam emituje pole elektromagnetyczne, czy też musi ono być mu dostarczone. Wśród metod aktywnych warto wymienić między innymi radary, sodary oraz lidary.

W przypadku pasywnych technik korzysta się głównie z kamer lotniczych, radiometrów i fotometrów. Najlepszym przykładem teledetekcji pasywnej mogą być zdjęcia lotnicze lub satelitarne. Jeszcze innym rodzajem teledetekcji jest teledetekcja środowiska – jej zadaniem jest pozyskiwanie informacji z przyrody. Metoda ta jest wykorzystywana między innymi do badania stanu wód czy też powierzchni zalesionych. Wszystkie te techniki odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnej geodezji.