Geodeta wśród deregulowanych zawodów

Deregulacja niektórych zawodów jest tematem, który swego czasu wywołał spore zamieszanie w polskich mediach. W Polsce w świetle przepisów przed dokonaniem takiej deregulacji istniało aż 380 zawodów, do których dostęp był znacznie utrudniony ze względu na bardzo rygorystyczne wymagania i warunki jakie należało spełnić, aby móc wykonywać je w pełni legalnie. Dziś jednak stało się to znacznie łatwiejsze; cały proces uwalniania niektórych zawodów zaplanowano na 3 etapy.

Pierwsza transza zawodów została uwolniona 23 sierpnia 2013 roku, choć niektóre przepisy pochodzące z tej ustawy obowiązują dopiero od 1 stycznia 2014 roku. I transza zawierała między innymi zawód geodety. Warto w takim razie dowiedzieć się, na czym polega taka praca i kto może ją wykonywać. Czy zmiany takie znacząco wpłyną na życie osób które dotychczas zajmowały się tymi zawodami, i czy przyniosą jakiekolwiek wyraźne korzyści dla klientów? Każdy, kto jest zainteresowany pracą w takim zawodzie lub też skorzystaniem z usług geodezyjnych powinien zainteresować się tym tematem nieco bliżej. W każdym zawodzie potrzebne są określone umiejętności, bez których wykonywanie danej pracy jest zwyczajnie niemożliwe. Zawód geodety nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, choć akurat w tym przypadku same umiejętności nie są jeszcze do końca wystarczające. Kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami także odgrywają tutaj niezwykle istotną rolę; takie kwalifikacje mogą zdobyć osoby które posiadają wykształcenie techniczne. Zawód geodety jest dostępny zarówno dla technika geodezji jak i dla osoby, która ukończyła wyższe studia. Zanim nastąpiła deregulacja zawodów, uzyskanie stosownych uprawnień musiało być tutaj poprzedzone między innymi odbyciem praktyki zawodowej, zdaniem stosownego egzaminu i posiadaniem zaświadczenia o niekaralności za wybrany katalog przestępstw. Warto dodatkowo pamiętać, że uprawnienia do wykonywania zawodu geodety mogą być podzielone na 7 zakresów.

Pierwszy – wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych oraz inwestycyjnych.

Drugi – dokonywanie rozgraniczania oraz podziału gruntów.

Trzeci – wykonywanie podstawowych pomiarów geodezyjnych.

Czwarty – przeprowadzanie geodezyjnej obsługi inwestycji.

Piąty – geodezyjne urządzanie gruntów leśnych i rolnych.

Szósty – redakcja map.

Siódmy – wykonywanie teledetekcji oraz fotogrametrii.

Zmiany związane z deregulacją dotyczą jedynie trzech zakresów: trzeciego, szóstego oraz siódmego. Dzięki dokonaniu takiej deregulacji znacznie zmniejszyły się wymagania stawiane przed każdy, kto chce wykonywać zawód geodety. Wymagany czas praktyki zawodowej został tutaj skrócony do 2 lat, co także jest bardzo istotną zmianą. Zlikwidowano także obowiązek zdawania egzaminu państwowego. W praktyce oznacza to, że na rynku pojawi się obecnie znacznie więcej specjalistów uprawnionych do wykonywania poszczególnych prac geodezyjnych. Dla klienta jest to dobra wiadomość, bowiem dzięki temu zwiększy się konkurencyjność tej branży, co pozytywnie wpłynie zarówno na ceny jak i na jakość świadczonych usług.