Geodezja – informacje

Geodezja jest nauką, która zajmuje się ustalaniem wielkości i kształtów naszej planety. Określa również położenia różnych punktów na jej powierzchni. Zatem można powiedzieć, że geodezja zajmuje się całą planetą Ziemią, jak również jej poszczególnymi punktami. Nazwa "geodezja" jest jak zwykle bardzo trafna, ponieważ pochodzi z greki i wzięła się od słów "geo" – ziemia oraz "daiomai" – dzielę. A zatem całość oznacza dokładnie "dzielenie ziemi".

Za twórcę określenia uznaje się Arystotelesa. Jednakże w Polsce słowo to przyjęło się w swoim pierwotnym brzmieniu – nie zostało zatem spolszczone. Dla wielu Polaków może brzmieć tajemniczo, ale ponieważ większość nazw zagranicznych wiąże się ze swoimi dziedzinami, większość zdaje sobie też sprawę, czym jest geodezja i że jej nazwa nie jest przypadkowa. Oczywiście, nim na stałe weszła do użytku nazwa "geodezja", nauka zajmująca się pomiarami ziemi zwana była "miernictwem" lub też "geodezją niższą". Przy czym termin ten oznaczał nie tylko to, co rozumiemy pod mianem "geodezji" dziś, lecz także ogólne badanie świata, prowadzone w celu jego głębszego poznania i zrozumienia. Geodezja jest wszystkim bardzo pomocna również dzisiaj. Bardzo często korzystamy z usług geodetów, gdy pragniemy na przykład zweryfikować wielkość własnej działki, albo też w momencie, gdy ją kupujemy. Geodeci dokonują pomiarów terenu – mogą również wyznaczyć punkty graniczne i ustawić w nich odpowiednie znaki. To właśnie w ten sposób najczęściej pomagają zwykłym ludziom. Oprócz tego tworzą mapy oraz profile, a także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym. Geodezja dzieli się na kilka grup. W ten sposób wyróżniamy: - geodezję niższą - geodezję wyższą Geodezja wyższa oznacza takie działania, które prowadzone są w celu opisania i zmierzenia obszarów o powierzchni powyżej 750 kilometrów kwadratowych. W tym wypadku, oczywiście, konieczne jest uwzględnienie kulistości Ziemi.

Geodezja niższa zajmuje się mniejszymi obszarami, bez uwzględnienia ich kulistości. Jeśli zatem ktoś będzie pragnął zmierzyć swoją działkę w okolicy Torunia, Bydgoszczy, czy Sopotu, konieczne będzie zastosowanie działań geodezji niższej. Pomiary kontynentu wchodzą zaś w skład geodezji wyższej. Dzielimy również tę dziedzinę z uwagi na tematy, jakimi się zajmuje. Tak więc można mówić o geodezji gospodarczej, satelitarnej, fizycznej i tak dalej. Czy warto zostać geodetą? Warto – jednak z pewnością jest to ciężkie zajęcie, które wymaga sporej wiedzy ścisłej: matematyki, fizyki, geografii i ich pokrewnych przedmiotów.