Tyczenie – czym jest i na czym polega?

Tyczenie to jedno z najważniejszych działań, jakim zajmują się geodeci. Jest istotne z punktu widzenia dalszej budowy – dlatego też koniecznie trzeba poprosić ich w tej kwestii o pomoc. Nazwa brzmi bardzo tajemniczo, jednakże jej wyjaśnienie jest stosunkowo proste – co dokładnie oznacza "tyczenie lokalizacyjne" i dlaczego jest takie ważne? Geodeci pełnią bardzo ważną rolę w społeczeństwie. Ich pomoc jest niezbędna w niektórych kwestiach – szczególnie tych spornych. Gdy na przykład jakiś sąsiad bezprawnie przesunął granicę swojej działki, to geodeci potrafią to udowodnić. Ich pomoc jest absolutnie niezbędna również w przypadku o wiele milszych wydarzeń – a mianowicie planowania budowy własnego domu.

To właśnie wówczas mamy do czynienia z "tyczeniem lokalizacyjnym", czyli dokonywaniem czynności pomiarowych mających na celu wskazanie w terenie lub też na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu, w przyjętym układzie odniesienia. Definicja jest raczej trudna, jednakże wyjaśnienie owych czynności proste – celem tyczenia lokalizacyjnego jest wskazanie położenia danego obiektu budowlanego względem innych punktów odniesienia. Taki rodzaj działalności posiada swoje cechy szczególne, którym na przykład jest dokładność. W tym przypadku z reguły jest ona nie mniejsza niż 10 centymetrów. Kto wykupił działkę i pragnie na niej wybudować dom, musi najpierw zgłosić się do geodety, by dokonał powyższej czynności. Aby otrzymać zezwolenie na budowę należy bowiem otrzymać wszystkie stosowne zezwolenia – a nie jest to możliwe bez uzyskania odpowiedniej dokumentacji, którą geodeta może wykonać. Najpierw potrzebny jest, rzecz jasna, plan budowy. Stosowny projekt tyczenia może zostać zrealizowany właśnie przez firmę geodezyjną – i to z dowolnej miejscowości, na przykład Mikołajek, Ełku, czy Giżycka. Prócz projektu, wybiorą także wszystkie materiały – najlepsze do dokonania tyczenia. Po pomiarach geodeta stworzy zaś szkic, który następnie przekaże wykonawcy i zaraz potem dokona wpisu do rejestru budowy. Jego działań nie można pominąć. Niezwykle ważne jest uzgodnienie z geodetą terminu ukończenia przez niego pracy – może być on bowiem bardzo różny, w zależności od tego, ile czasu posiada geodeta oraz jak bardzo skomplikowana jest budowa naszego wymarzonego domu.

Wszystkie osie konstrukcyjne budynku muszą bowiem zostać nałożone na teren – a to nie jest łatwe i szybkie. Wszak wszystko musi zostać wykonane z wielką pieczołowitością, solidnością i pełnym profesjonalizmem. Istnieją cztery metody dokonywania tyczenia lokalizacyjnego (między innymi biegunowa oraz ortogonalna) - przy czym każdy geodeta sam dobierze odpowiednią do danego przypadku. Każda z metod opiera się na osnowie realizacyjnej.