Geodezja – czy to studia dla każdego?

Wiele osób marzy o zostaniu geodetą. Są to studia bardzo popularne – ale czy każdy ma szanse na ich ukończenie? Z pewnością najpierw należy się dobrze zapoznać z ofertą poszczególnych placówek, oferujących podobne studia – następnie zaś trzeba dobrze poznać ten zawód. Ścieżka zawodowa przyszłego geodety powinna być zawczasu zaplanowana tak, aby mógł on w jak najlepszy sposób dostosować ją do swoich własnych predyspozycji. A zatem należy o tym wszystkim pomyśleć jeszcze przed złożeniem dokumentów na wybraną uczelnię!

GEODEZJA – KIERUNEK WIELCE POSZUKIWANY

Jak wspomniano na początku, wiele osób marzy o zostaniu geodetą. Z tego też powodu kierunek ten znajduje się w większości uczelni w Polsce i na świecie – trudność może więc sprawić nie tyle znalezienie go, lecz zdecydowanie się na uczelnię, na której będziemy pobierać nauki. Może to być zarówno uczelnia prywatna, jak też publiczna. Na pewno nie jest to najpopularniejszy kierunek w Polsce – ale jeden z popularniejszych. A skoro tyle osób marzy o studiowaniu geodezji i kartografii, konkurencja jest dosyć spora – nie tylko dla kandydatów na studia, ale także wśród kandydatów na późniejszą pracę. Kto jest wymarzonym kandydatem na takie studia? To z pewnością osoby, które uzyskały dobry wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego, a także geografii, fizyki lub informatyki. Wszystko dlatego, iż w programie studiów znajduje się wiele przedmiotów ścisłych. A zatem osoby, które mają jakieś zaległości, będą musiały je szybko nadrobić – jeśli pragną zdać dobrze egzaminy końcowe. Już na pierwszym roku studiów nastąpi zetknięcie z matematyką, fizyką i pokrewnymi im przedmiotami. Oprócz tego, studenci uczęszczają na zajęcia dotyczące podstaw geodezji, technik pomiarów czy baz danych. Ilość godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów zależy już jedynie od uczelni – każda wprowadza w tym względzie swoje własne zasady. Z reguły dopiero po 7 semestrach student może starać się o zdobycie tytułu "mgr inż. geodezji i kartografii". Natomiast studia drugiego stopnia mogą być realizowane na specjalizacji dotyczącej geodezji i szacowaniu nieruchomości, geoinformatyce, nawigacji satelitarnej, bądź geodezji gospodarczej. Specjalizacja jest bardzo ważna, bo dzięki niej student zdobywa nie tylko umiejętności ogólne, lecz również szczegółowe. Dzięki temu jest lepiej wykwalifikowany w jednym z kierunków i może być mu łatwiej starać się o pracę – jest bowiem lepiej przygotowany do wykonywania swoich zadań.

UWOLNIENIE ZAWODU GEODETY – CO TO OZNACZA?

Czym jest "uwolnienie zawodu geodety"? Co oznacza ono dla przyszłych geodetów? Czy powinni się cieszyć, czy też może to okazać się problematyczne dla ich przyszłej kariery zawodowej? Uwolnienie zawodu geodety oznacza, że nie trzeba już będzie zdawać egzaminu państwowego, aby zdobyć uprawnienia. Deregulacja oznacza również, że praktyki zawodowe będą trwały jedynie 2 lata po ukończeniu studiów wyższych pierwszego stopnia. Podobne uprawnienia, co tacy absolwenci, będą miały również osoby, które posiadają jedynie średnie wykształcenie geodezyjne, ale także 6-letnią praktykę zawodową. Takie osoby jednakże nie będą mogły zdecydować się na podjęcie rozwojowych studiów podyplomowych – na przykład na kierunkach: pośrednictwo w obronie nieruchomościami, wyceny nieruchomości, czy zarządzania nieruchomościami - które są dostępne dla absolwentów studiów wyższych i które gwarantują rozwój kariery.