Uprawnienia geodezyjne – co to takiego i jak je zdobyć?

Uprawnienia geodezyjne są niezbędne, jeśli wykształcony geodeta pragnie wykonywać swoją pracę. Można je zdobyć na dwa sposoby – ich posiadanie jest jednak zawsze konieczne. Warto wiedzieć, czym są owe uprawnienia – i to nie tylko jeśli jesteśmy potencjalnymi kandydatami na przyszłych geodetów, którzy planują swoją ścieżkę zawodową.

Również osoby, które pragną wynająć geodetę na czas przeprowadzania jakichś prac powinny być świadome, że jedynie ich posiadanie gwarantuje rzetelne przeprowadzenie owych prac. Niniejszy artykuł wyjaśnia, czym są uprawnienia geodezyjne, w jaki sposób można je obecnie zdobyć i w czym są pomocne. Uprawnienia geodezyjne może zdobyć albo osoba, która ukończyła studia I stopnia i podjęła dwuletnią praktykę zawodową, albo też osoba, która ukończyła jedynie średnią szkołę geodezyjną, jednakże od tego czasu już 6 lat praktykuje. Dzięki uprawnieniom geodezyjnym geodeta może samodzielnie wykonywać swój zawód – potwierdzają one jego zdolności i umiejętności w dziedzinie kartografii oraz geodezji. Wszystkie uprawnienia geodety zostały opisane szczegółowo w odpowiedniej ustawie, datowanej na 17 maja 1989 roku (Prawo geodezyjne i kartograficzne). Uprawnienia zostały podzielone na 7 zakresów, czyli: 1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne 2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych 3. Geodezyjne pomiary podstawowe 4. Geodezyjna obsługa inwestycji 5. Geodezyjne urządzanie terenów leśnych i rolnych 6. Redakcja map 7. Fotogrametria i teledetekcja Obecnie wiele osób pragnie zostać geodetami – to bardzo popularny kierunek studiów oraz bardzo popularny zawód. Częstokroć potrzebujemy pomocy geodetów – na przykład w sytuacji, gdy pragniemy wyznaczyć granice własnej działki, a na ich temat z sąsiadem toczymy zaciekły bój. Pomoc geodetów jest nieoceniona – jest to jednak zawód ciężki, gdyż wymagający sporej wiedzy z różnych dziedzin. Ci, którzy pragną zostać geodetą muszą spodziewać się sporej dawki matematyki, fizyki, geografii i pokrewnych im przedmiotów na własnych studiach. Jak zdobyć uprawnienia? Nadawane są one zainteresowanej osobie, na jej wniosek. Wystawia je Główny Geodeta Kraju. Przed sierpniem roku 2013 wszystkie uprawnienia zdobywane były w ten sam sposób – potem jednak procedury uległy zmianie. Niektóre osoby są zwolnione ze zdawania specjalnego egzaminu państwowego.

Dzieje się tak w przypadku osób, które potrzebują uprawnień z zakresu opisanego wyżej w podpunkcie numer 3, 6 oraz 7. Obowiązuje jednak obowiązkowy wpis do rejestru – dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień. Nie wszyscy wiedzą, że istnieją ograniczenia nakładane na osoby, które pragną zostać geodetami w przyszłości. Przede wszystkim podobnego zawodu nie może wykonywać osoba, która była karana za określony w ustawie katalog przestępstw. Musi również posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Tylko w takiej sytuacji można starać się o odbycie praktyk i zdobycie odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu geodety.