Zgodnie z prawem

W czasach kiedy dane osobowe są sprzedawane przez wyspecjalizowane firmy wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących zakresu ochrony danych osobowych wydaje się uzasadnione. Czego zatem będą dotyczyć te zmiany? Zasada „jednego okienka” Jedną z najważniejszych zmian jaka...

Sejm pozytywnie ocenił projekt ustawy o reprywatyzacji przedstawiony przez Senat. Ustawa ta ma na celu uregulowanie problemu warszawskich nieruchomości, które zostały objęte dekretem Bieruta z 1945 roku. Rząd miał jednak kilka uwag do projektu.Sekret...

Niejednokrotnie przejeżdżając przez miasta można zauważyć ogromną ilość reklam, zarówno tych profesjonalnych, jak i tych „roboczych. Te ostatnie rząd chce zniwelować za pomocą ustawy krajobrazowej.Walka z...